Forsendelser

Intern post - post til ansatte på AU

Brug de brune kuverter. Læg dem i dueslaget INTERN POST på Informationskontoret. 

Modtagelse og afhentning af post sker på følgende tidspunkt: 

  • Alle hverdage ca. kl. 10.00 (plus minus en halv time) 

Skriv så enkelt som mulig og skriv gerne følgende på kuverterne: 

  • Navn 
  • Institut eller enhed og bygnings nr. 

Breve med Post Danmark

Breve ud af huset lægges i dueslag EKSTERN POST på Informationskontoret, hvor de afhentes af Intern Post. Alt ekstern post der bliver hentet i løbet af dagen, vil blive afsendt med Post Danmark samme dag. 

Rekommanderede breve mærkes med /R/ med sort tush, og der sættes en post-it på med teksten: "Skal sendes anbefalet", hvorefter brevet lægges i EKSTERN POST UD.

Har du behov for breve, hvor modtager betaler, svarkuverter, såvel indenrigs som udenrigs kontakt informationskontoret for flere informationer.

Forsendelser til ind- og udland (som ikke haster)

På pakker til Danmark skal du sætte en af Post Danmarks pakkelabels, der ligger i den røde bakke på Informationskontoret. Angiv adresse og vægt. Sæt den selvklæbende del på pakken og læg kopien i den sorte boks mærket "Flagpost". Læg derefter pakken i EKSTERN POST UD, hvor Intern Post henter den.

På pakker til udlandet skal du bruge de specielle udlands-pakkelabels og udfylde dem. Træk forsigtigt kopien ud af pakkens label og læg den i den sorte boks mærket "Flagpost". Sæt derefter den selvklæbende del på pakken og læg pakken i EKSTERN POST UD.

Kurerforsendelser med Budstikken

INDENRIGSFORSENDELSER

  • Hjælp til indenrigsforsendelser (fragtmand/PostDanmark) fås på Informationskontoret eller i Sekretariatet
  • Der må IKKE bookes indenrigsforsendelser gennem Budstikken, da dette er alt for dyrt!

UDENRIGSFORSENDELSER

Almindelige forsendelser

  • Husk at oplyse projektnummer og aktivitetsnummer til betaling. Kender du ikke projektnummeret, så spørg din vejleder/gruppesekretær
  • Hjælp til forsendelse gennem BUDSTIKKEN fås på Informationskontoret eller i Sekretariatet

FARLIGT GODS FORSENDELSER

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler og procedurer for forsendelse af farligt gods. Læs nedenstående, før du foretager dig yderligere:

DHL kundenumre eksport og import

Vores DHL kundenumre for hhv. eksport og import får du på informationskontoret.

78129 / i31