Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kemi Vejledninger Adgangskort og nøgler

Adgangskort og nøgler

Ansøgning om kontornøgle

Ansøgning om kontornøgler til Institut for Kemi skal udfyldes og afleveres på Informationskontoret (1510-211).

Hent blanketten her

En bestilt kontornøgle kan efterfølgende afhentes på Informationskontoret - det kan tage op til 5 arbejdsdage før din nøgle er klar (i ferieperioder kan det tage op til 4 uger).

Ansøgning om adgang til Institut for Kemi

Bestil ST medarbejderkort (Ansatte, VIP, TAP, Postdocs)
Bestil studiekort (studerende og PhD studerende)

Når du modtager kortet er der ingen adgang på det, du skal derfor selv gå via nedenstående link og søge om adgange.


Ansøgning om åbning af nye/eksisterende adgangskort/studiekort foregår via ansøgningssystemet: 
st-bygningsservice.au.dk

Husk at udfylde alle felter, samt at uploade dokumentation for specialadgange. NB: Du skal angive en email-adresse, som du jævnligt tjekker, da du vil modtage en notifikation 1 måned for din adgang udløber

Der gives fra Institut for Kemi kun adgang til bygninger på Institut for Kemi - kontakt relevante institutter for adgange til andre bygninger.

Kontakt informationskontoret på chem@au.dk ved spørgsmål eller problemer med adgangssystemet.

SPECIALADGANGE - krav om dokumentation

Til nedenstående specialadgange kræves godkendelse fra ansvarshavende. Udfyld blanket, scan og vedhæft den i ansøgningssystemet

  • Kemikalielageret (1. kemilager): kun efter aftale med vejleder samt med bestået kursus i arbejdsmiljø/brandslukning (scan af begge skal vedhæftes, evt i samme fil) - download blanket
  • Ethanollageret (2. kemilager): kun efter aftale med Jens W. Clausen  - download blanket
  • Døren til fysikkælder: kun efter aftale med Jan Thøgersen eller Henrik Stapelfeldt  - download blanket
  • Laser-lab: kun efter aftale med Jan Thøgersen eller Henrik Stapelfeldt  - download blanket
  • NMR-laboratoriet på kemi: kun efter aftale med Morten Bjerring  - download blanket
  • Alkymia: kun efter aftale med Jens W. Clausen - download blanket

Mangler godkendelsen gives afslag på ansøgningen.

Der gives ikke andre specialadgange end ovenstående.  

Instituttes ph.d.-studerende, postdocs og andre ansatte, som tidligere er godkendt til kemikalielager, er undtaget fra kravet om dokumentation, dog kun til kemikalielager. Alle andre specialadgange skal dokumenteres.

Ph.d.-studerende og postdocs som ikke har en uddannelse fra Institut for Kemi skal hurtigst muligt kontakte sikkerhedsleder Peter Hald med henblik på at blive godkendt eller tilmeldt kurset i arbejdsmiljø/brandslukning.

 

 

Hvordan finder jeg mit AU ID?

For studerende For ansatte

Log in på mit.au.dk

Gå til www.person.au.dk

Klik på ”Personlige Oplysninger”.

Søg på dit navn

Du vil kunne se dit AU ID lige under linjen med dit CPR nummer      

Du vil kunne se dit AU ID yderst til venstre

78132 / i31