Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kemi Økonomi Rejse- og udgiftsafregning (REJSUD)

Rejse- og udgiftsafregning (REJSUD)

Rejseafregningssystemet REJSUD

REJSUD er AU's nye system til afregning af rejser og udgifter (erstatter AURUS den 21.august 2018)

Log-in siden finder du her: indfak2.dk/login/

Generelt om REJSUD / FAQ

Her finder du generel information om REJSUD - Login, vejledninger, brugeroprettelse, FAQ etc.:

https://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/rejsud/

Oprettelse i REJSUD

Hvis du ikke er oprettet i REJSUD og ønsker at blive det, skal du henvende dig til gruppens administrationsmedarbejder i Sekretariatet.

Blanket til oprettelse finder du her:

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/Blanketter/Blanket_Adgang_til_RejsUd.pdf

Blanketten indsendes af gruppens administrationsmedarbejder, hvorefter du får en velkomstmail og brugernavn/password til systemet.

Satser for tjenesterejser 2018

Her finder du de nyeste satser for tjenesterejser pr. 1. januar 2018:

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2017/~/media/Circular/2017/024-17.ashx  

Blanket på tro og love

Her finder du linket til tro-og-love erklæringen, som du skal udfylde, hvis dit bilag ikke kan fremskaffes eller er bortkommet:

medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.au.dk/da/adm/budget/Filer/trooglov_ny_dk.pdf

13969 / i31