Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kemi Økonomi Rejse- og udgiftsafregning (AURUS)

Rejse- og udgiftsafregning (AURUS)

Rejseafregningssystemet AURUS

AURUS er AU's system til afregning af rejser og udgifter.

Log-in siden finder du her: https://aurus.au.dk/

 

Generelt om AURUS / FAQ

Her finder du generel information om AURUS samt tips/tricks, vejledninger og de gængse spørgsmål og svar i forbindelse med brug af systemet:

http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/rejsebestilling-og-udgiftsafregning/

Skift til engelsk i AURUS

Når du har logget dig ind, kan du skifte til engelsk ved at klikke i "Indstillinger" ude til venstre i skærmbilledet og vælge engelsk under "Generel opsætning" - "Sprogvalg". Dit valg gælder indtil du ændrer det igen.

Oprettelse i AURUS

Hvis du ikke er oprettet i AURUS og ønsker at blive det, skal du henvende dig til gruppens administrationsmedarbejder.

Blanket til oprettelse finder du her:

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/oekonomi_bygninger/Uploaded_filer/Blanket_Adgang_til_workflow__AURUS.pdf

Blanketten skal indsendes af gruppens administrationsmedarbejder (til AURUSBRUGER@au.dk), hvorefter du får en velkomstmail og brugernavn/password til systemet.

Satser for tjenesterejser 2018

Her finder du de nyeste satser for tjenesterejser pr. 1. januar 2018:

http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2017/~/media/Circular/2017/024-17.ashx  

Blanket på tro og love

Her finder du linket til tro-og-love erklæringen, som du skal udfylde, hvis dit bilag ikke kan fremskaffes eller er bortkommet:

medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.au.dk/da/adm/budget/Filer/trooglov_ny_dk.pdf

13969 / i31