Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Kemi Økonomi Fakturahåndtering - IndFak

Fakturahåndtering - IndFak

Danske leverandører
Alle fakturaer fra danske leverandører skal sendes elektronisk til AU med angivelse af et 11-cifret rekvisitionsnummer (består af projekt- + aktivitetsnummer) samt rekvirentens navn.

Rekvirenten får herefter besked via e-mail fra AU-Regnskab, om at der ligger en faktura til godkendelse i systemet. Husk, at vælge korrekt disponentnavn (projektøkonom) ved godkendelse.

Udenlandske fakturaer
Ved indkøb udenfor DK skal leverings- og faktureringsadresse være forskellige.
Som faktureringsadresse skrives: AU regnskab, Kreditor, Fuglesangs Alle 26, 8210 Århus V.

Skulle du modtage en udenlandsk faktura i papirform, skal den sendes som scan til kreditorhotline@adm.au.dk med angivelse af projektnummer, aktivitetsnummer og rekvirentnavn (godkender i IndFak). I emnefeltet skrives ”ST, Kemi”. Du vil herefter modtage fakturaen til godkendelse i IndFak.


Læs mere om det fællesstatslige indkøbs- og fakturahåndteringssystem (adgang/oprettelse/FAQ/nyheder/workshops) her:

medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/indfak2/

Sådan bruger du INDFAK-systemet


13963 / i31