AULA

- Aarhus Universitets E-læringsplatform

Kort fortalt er AULA et IT-baseret system til varetagelse af kommunikation mellem undervisere og studerende.

Undervisere kan logge sig ind og oprette kurser, vedhæfte dokumenter, give beskeder osv. Studerende kan tilmelde sig kurser, de følger, og på den måde modtage information fra underviseren. Det er de studerendes eget ansvar at tilmelde sig de kurser, de følger.

Man logger ind med WAYF (samme login som til mit.au.dk, pure etc.)

I den blå boks til højre starter man kursusoprettelse. Herfra følges vejledningen og man kan til sidst uploade ugesedler etc.

AULA support er AU IT : send en mail: helpdesk@au.dk eller ring på tlf.: 871 50911

Direkte adgang til AULA: aula.au.dk/index.php

Vejledning til undervisere: www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/aula/undervisere.pdf

Vejledning til studerende: www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/aula/studerende.pdf

78624 / i31